Loading...
Klimpar logo

  Realizacje

Wykaz niektórych przedsięwzięć budowlano- instalacyjnych realizowanych w ostatnim czasie

 1. Centrum Basenowe Ślęza – Bielany Wrocławskie
  Instalacja wentylacji i klimatyzacji
 2. Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilon Czterech Kopuł”
  na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
  Wewnętrzne instalacje: ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe, ogrzewanie konwekcyjne, zasilanie central wentylacyjnych, instalacje wodociągowe i ppoż., kanalizacja sanitarna, deszczowa, grawitacyjna i podciśnieniowa.
 3. Budynek biurowo – handlowo - usługowy wraz z garażem podziemnym, nadziemnymi miejscami postojowymi wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową dawnego pałacu Oppersdorfów przy ul. Piotra Skargi – Wierzbowej – Oławskiej we Wrocławiu. Wewnętrzne instalacje wod.-kan., instalacja wody lodowej, ciepła technologicznego, wentylacja, klimatyzacja.
 4. Centrum Biblioteczno – Kulturalne FAMA
  Psie Pole przy ul. B. Krzywoustego 286 we Wrocławiu. Wewnętrzne instalacje wod-kan, instalacja ppoż., kanalizacja deszczowa, instalacja c.o. i c.t., kotłownia, instalacja gazu.
 5. Rozbudowa i remont budynków KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - CBR, ul. Pracka we Wrocławiu.
  Wewnętrzne instalacje wod.-kan., instalacja skroplin, inst. c.o. i c.t., inst. wentylacji i klimatyzacji, technologia kotłowni , instalacja solarna , instalacja gazowa.
 6. Rozbudowa hali magazynowej D11 – Dozamel Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, Wrocław.
  Wewnętrzne instalacje wod.-kan., instalacja skroplin, inst. c.o., inst. wentylacji i klimatyzacji.
 7. Budowa budynku Produkcyjno-Magazynowego
  wraz częścią socjalno - biurową na Terenia Zakładu Produkcyjnego Dijo Baking Horeca Service Sp. z o.o. Wewnętrzne instalacje: kanalizacja sanitarna, instalacja hydrantowa, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja c.t. do central wentylacyjnych i aparatów grzewczych, instalacja ogrzewania podłogowego mroźni, kotłownia, instalacja gazowa, instalacja wody technologicznej,
 8. Budynek Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej
  Wewnętrzna instalacja ogrzewania, ciepła technologicznego, wod.-kan., węzeł cieplny, odwodnienie dachu, instalacja hydrantowa dla budynku Sądu Rejonowego przy ul. Świebodzkiej 5 we Wrocławiu.
 9. Ogólnopolski ośrodek innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia we Wrocławiu
  – etap I Węzeł cieplny, ogrzewanie grzejnikowe i podłogowe, ciepło technologiczne, maszynownia wody lodowej , instalacja wody lodowej, układ uzupełniania glikolu, układ nawilżania i odprowadzania skroplin do szaf klimatyzacyjnych, klimatyzacja, instalacja wod.-kan., ppoż. kanalizacja deszczowa
 10. Panattoni Park w Żarach, Czeladzi, Bielanach Wrocławskich
  Wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania w budynkach socjalno-biurowych.
 11. Ośrodek Współpracy Europejskiej w Oławie
  Wewnętrzne instalacje sanitarne wod.-kan., ppoż., instalacja c.o., c.t., kotłownia, gaz.
 12. Wrocławskie Centrum Badań EIT+
  Kotłownia gazowa o mocy 2 900 kW wraz z instalacjami technologicznymi.
 13. Zamek Topacz
  - remont i przebudowa budynku gospodarczego domku ogrodnika (budynek G) na budynek hotelowy, Ślęza, gm. Kobierzyce Wewnętrzne instalacje sanitarne wod.-kan., ppoż., instalacja c.o., c.t., kotłownia, gaz.
 14. Budynek Okręgowej Rady Adwokackiej, ul. Sądowa, Wrocław
  Wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, instalacja hydrantowa
 15. Budynek hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną firmy Kessel
  Wewnętrzne instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne, instalacja gazowa, instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego z kotłownią gazową oraz instalacje wentylacji i klimatyzacji dla budynku hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną firmy Kessel, ul. Innowacyjna, 55-040 Kobierzyce.
 16. Budynek socjalno-biurowy oraz hala warsztatu VIBRACOUSTIC Polska
  Kompleksowe wykonanie instalacji wewnętrznych: wentylacja, instalacja grzewcza, inst. gazowa, ciepło technologiczne, inst. wod.-kan., kotłownia, instalacja sprężonego powietrza, hydrantowa oraz sieci zewnętrzne dla budynku socjalno – biurowego wraz z halą warsztatową dla zakładu Vibracoustic Polska przy ul. Kolejowej 45A w Środzie Śląskiej.
 17. Budynek GEOCENTRUM Politechniki Wrocławskiej
  Wewnętrzna instalacja wody lodowej dla kompleksu edukacyjno – badawczego Politechniki Wrocławskiej przy ul. Na Grobli 1-15 we Wrocławiu. Budynek biurowo-usługowy OMEX we Wrocławiu Wewnętrzne instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne, ppoż., instalacje centralnego ogrzewania , kotłownia oraz zewnętrzne sieci sanitarne dla budynku przy ul. Legnickiej 52 we Wrocławiu.
 18. Budynki R9.22, B3-4, B5, B9, B10, B11, B12-16, B21-24, O15, K1/1, L9, U1 i M3
  rozbudowa i modernizacja Wrocławskiej Oczyszczalni Scieków:
  instalacje grzewcze, wentylacja, wod-kan
 19. Budynek głowny stadionu Zagłębia Lubin
  instalacje grzewcze, p.poż, wod-kan, wentylacja, klimatyzacja, sieć cieplna
 20. Budynek biurowy VOLVO
  Instalacja wod-kan, p.poż, c.o.,gaz oraz kotłownia dla budynku biurowego przy ul. Mydlanej 2 we Wrocławiu.
 21. Centrum Serwisowe VOLVO w Pietrzykowicach
  Instalacje wod-kan, c.o., wentylacja i klimatyzacja, kotłownia oraz instalacje zewnętrzne dla Centrum Serwisowe VOLVO w Pietrzykowicach
 22. Budynek wielorodzinny we Wrocławiu przy ul. Sępa-Szarzyńskiego
  Węzeł cieplny, Instalacje c.o. gazowa, wod-kan, wentylacja, przyłącze wodociągowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wrocławiu przy ul. Sępa Sarzyńskiego 57.
 23. Michael Bubolz Sp. z o.o. Siechnice
  Instalacje wod.-kan, p.poż., c.o., wentylacja, kotłownia gazowa dla budowanej nowej hali z biurem w Siechnicach dla f-my Michael Bubolz Sp. z o.o.
 24. SCA PACKAGING POLAND Sp. z o.o.
  Sieci zewnętrzne oraz instalacje sanitarne wewnętrzne w pełnym zakresie dla rozbudowywanego zakładu produkcji opakowań tekturowych SCA PACKAGING POLAND Sp. z o.o.
 25. Zakład Produkcyjny ETO Magnetic Sp. z o.o. we Wrocławiu.
  Instalacje sanitarne wewnętrzne wod-kan, ppoż., wody lodowej, c.o., c.t., kotłownia gazowa dla Zakładu Produkcyjnego ETO Magnetic Sp. z o.o. przy ul. Cesarzowickiej we Wrocławiu.
 26. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu
  Sieci zewnętrzne oraz instalacje sanitarne wewnętrzne w pełnym zakresie dla przebudowywanego i rozbudowywanego budynku biurowego na cele związane z działalnością dydaktyczno naukową przy ul. Strzegomskiej 55 we Wrocławiu.
 27. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Sieci zewnętrzne oraz instalacje sanitarne wewnętrzne wod-kan., ppoż., c.o., c.t., węzeł cieplny dla Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu przy ul. Paderewskiego.
 28. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy
  Modernizacja i przebudowa budynku Prokuratury Rejonowej w Świdnicy przy ul. Zamkowej 2 w zakresie instalacji wod.-kan., c.o.
 29. IPT Sp. z o.o.
  Dostawa i montaż central wentylacyjnych oraz wykonanie brakujących elementów wentylacji budynku usługowo-produkcyjno-biurowego przy ul. Nyskiej 48A we Wrocławiu.
 30. TechniSat Digital, Siemianice, k. Obornik Śl.
  Hala produkcyjna z zapleczem biurowo-socjalnym sieci zewnętrzne oraz instalacje sanitarne wewnętrzne w pełnym zakresie.
 31. Przedsiębiorstwo Budowlane Nowy Dom Krzysztof Stępiński, Wrocław
  Wewnętrzne instalacje sanitarne oraz przyłącza gazu dla zespołu 14 domków jednorodzinnych na osiedlu przy ul. Marszowickiej we Wrocławiu.
 32. Uniwersytet Wrocławski
  Węzeł cieplny na budowie Instytutu Informatyki UW, ul. Joliot Curie 15 we Wrocławiu.
 33. Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu
  Remont przejścia podziemnego na placu 1 Maja we Wrocławiu instalacja wentylacji
 34. GEORG UTZ Sp. z o.o.
  Hala magazynowa zakładów Georg Utz w Kątach Wrocławskich sieci zewnętrzne oraz instalacje sanitarne wewnętrzne w pełnym zakresie.
 35. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
  Remont budynku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich w zakresie instalacji wod.-kan., c.o., klimatyzacja.
 36. Martifer Konstrukcje Sp. z o.o.
  Centrum Logistyczne TINER w Pietrzykowicach sieci zewnętrzne.
 37. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu budynek koszarowy
  Budynek koszarowy nr 10, ul. Połbina Wrocław instalacja wod.-kan., p.poż., c.o.
 38. Fabryka Multilayer Pipe Company - rozbudowa
  Magazyn wyrobów gotowych Pęcz 59 k.. Strzelina sieci wod -kan, instalacje c.t., p.poż., wentylacja, odwodnienie dachu
 39. SIMOLDES PLASTICOS
  Hala fabryczna Jelcz Laskowice - wykonanie instalacji sanitarnych
 40. MATEC Sp. z o.o., Legnica, ul. Złotoryjska
  Hala produkcyjna kotłownia o mocy 170 W, instalacje wod.-kan., c.o., c.t., wentylacja.
 41. IZBA SKARBOWA Wrocław, ul. Młodych Techników
  Zewnętrzne sieci wod-kan, wewnętrzne instalacje sanitarne, wentylacja mechaniczna.
 42. Fabryka Multilayer Pipe Company
  Hala fabryczna, budynki socjalno-administracyjne Pęcz 59 k.. Strzelina sieci wod -kan, instalacje: c.o., c.t., gaz, sprężone powietrze, wod- kan, p.poż, kotłownia,
 43. ZESPÓŁ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH W. A. M.
  Modernizacje instalacji wodociągowych i c.o. w budynkach mieszkalnych:
  • ul. Orzechowa 46-60, Wrocław
  • ul. Bezpieczna 45-51, Wrocław
  • ul. Zaporoska 38-40, Wrocław
  • ul. Piłsudskiego18,22, Wrocław
  • ul. Orzechowa 91-113, Wrocław
  • ul. Sołtysowicka 6-12, Wrocław
  • ul. Pułtuska 40-44, Wrocław
  • ul. Budziszyńska 8-14, Wrocław
  • ul. Ślężna 158, Wrocław
 44. CASINO POLONIA
  Pomieszczenia gastronomiczno- rozrywkowe ul. Kurzy Targ , Wrocław wentylacja i klimatyzacja, instalacja c.o., wod.-kan.
 45. RONAL
  Budynek biurowy Jelcz Laskowice - wykonanie instalacji sanitarnych
 46. GANT Sp. z o.o.
  Budynek mieszkalny wielorodzinny- ul. Balzaka, Wrocław wykonanie instalacji wod-kan, c.o. kotłownia
 47. GANT 74 Sp. z o.o.
  Budynek biurowo-usługowy - ul. Szewska 74 , Wrocław instalacji wod-kan, c.o., wentylacja mechaniczna.
 48. Fabryka HFP S.A. SONCO
  Hala produkcyjna ul. Ryżowa 1, Bielany Wrocławskie - instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacje sanitarne.